Card image cap

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี

ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

คลิกดูข้อมูล
Card image cap

นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์

รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

คลิกดูข้อมูล

1
20-10
2564
  เผยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 สู่สาธารณะ ผู้ชม 106 คน : ใหม่ล่าสุด
2
20-10
2564
  การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 สู่สาธารณะ ผู้ชม 99 คน : ใหม่ล่าสุด
3
07-07
2564
  ประกาศ กศจ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ผู้ชม 825 คน : ใหม่ล่าสุด
4
30-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ผู้ชม 500 คน : ใหม่ล่าสุด
5
06-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ((รายละเอียดตามประกาศ)) ผู้ชม 1904 คน : ใหม่ล่าสุด
6
21-04
2564
  เรื่อง การเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ชม 754 คน
7
21-04
2564
  เรื่อง การเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 703 คน
8
07-04
2564
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 ผู้ชม 1221 คน
9
25-03
2564
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ชม 1171 คน
10
19-03
2564
  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้ชม 1045 คน
   
1
05-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ผู้ชม 400 คน : ใหม่ล่าสุด
2
14-05
2564
  เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ผู้ชม 453 คน : ใหม่ล่าสุด
3
29-04
2564
  เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 777 คน : ใหม่ล่าสุด
4
26-03
2564
  เรื่อง การายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ชม 778 คน : ใหม่ล่าสุด
5
08-03
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 858 คน : ใหม่ล่าสุด
6
23-02
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 721 คน
   
1
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 461 คน : ใหม่ล่าสุด
2
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 452 คน : ใหม่ล่าสุด
3
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 462 คน : ใหม่ล่าสุด
4
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 451 คน : ใหม่ล่าสุด
5
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 451 คน : ใหม่ล่าสุด
6
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 467 คน
7
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือน ม.ค.,ก.พ.,มี.ค., 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 427 คน
8
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการประชุมชี้แจงการประเมิณคุณภาพผู้เรียน NT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 453 คน
9
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างขอจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 5001200 ซม. (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 436 คน
10
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน หจก.โอฬาร 2550 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 465 คน
   
ระบบ
งาน
บริการ
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. 2 ม.ค. 64)
  • บึงกาฬ ศธจ.มอบสมาร์ทโฟนให้ นร.เรียนดีแต่ยากจน เตรียมพร้อมเปิดเรียน #คมชัดลึกทั่วไทย #ข่าววันนี้ #บึงกาฬ #ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
  • วีดีโอนำเสนอบุคลากร ศธจ.บึงกาฬ