Untitled Document

 

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 

511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทร. 042 - 491829  โทรสาร. 042 - 491839

อีเมล์ buengkan77education@gmail.com