Untitled Document
หมวด : 27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทึจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.

จำนวนเรื่องร้องเรียน

สถานะการดำเนินการ

หมายเหตุ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

2563

0

0

0

0

 

2564

1

0

1

0

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

1. การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดคลิก